Ett stort tack till alla som hälsade på i vår monter på IAA i Hannover!
I samband med mässan lanserade vi ett nytt profilprogram och våra nya webbplatser på tyska och engelska. Dessa finns under huvuddomänen www.trux.eu som blir samlingspunkten för Trux i Europa.

För mer information kontakta oss på Trux direkt, info@trux.se
eller 0651-76 85 80.