Anders förstärker försäljningen

Nytillskott på försäljningssidan.
Konstruktören Anders Larsson har sadlat om och förstärker från och med nu försäljarsidan som behöver en extra hand i och med det ökade trycket. Ni når Anders antingen på telefon 0651-76 85 99 eller mail anders.larsson@trux.se

För mer information kontakta oss på Trux direkt, info@trux.se
eller 0651-76 85 80.