Trux samarbetar med Jumbo-Fischer.
Trux AB i Ljusdal, som tillverkar ljusbågar och frontskydd i aluminium till tunga lastvagnar, har inlett ett unikt samarbete med det tyska företaget Jumbo-Fischer för att kunna möta den stigande efterfrågan av aluminiumprodukter på den tyska marknaden.
Trux har höga förväntningarna på samarbetet.
– Med Jumbo-Fischers 80 år långa erfarenhet så får vi den kunskap om den tyska marknaden som vi inte tidigare hade och kan nå ut till kunderna på ett helt annat sätt än förut, förklarar Hasse Olsson, platschef på Trux i Ljusdal.
Läs hela pressmeddelandet här >

För mer information kontakta oss på Trux direkt, info@trux.se
eller 0651-76 85 80.