En viktig funktion i leveranskedjan.
Till de 90-ton tunga Scania-lastbilarna som kommer att nyttjas i den nyöppnade järnmalmsgruvan i Kaunisvaara, Pajala, ska Trux AB leverera 60 specialdesignade Highway-frontskydd.
I och med öppnandet av den nya järnmalmsgruvan i Kaunisvaara, Pajala, kommer ett stort antal Scania R730-lastbilar att köra malmslig de cirka 16 milen till Svappavaara för att omlastas på tåg för vidare transport till Narvik. För att undvika dyra stillestånd i samband med viltolyckor och kollisioner har Trux tagit fram ett specialdesignat frontskydd till lastbilarna för att minimera skadorna på bilarna.
Läs hela pressmeddelandet här >

För mer information kontakta oss på Trux direkt, info@trux.se
eller 0651-76 85 80.