trafikkalender2013

Trux fick fina trafikteckningar.
Även om vi arbetar inom området säkerhetsutrustning för tunga lastbilar anser vi att det minst lika viktigt att vara säker på sidan av vägen, därför stöttar vi Trafikkalenderns arbete med barns trafiksäkerhet och som tack fick vi många fina teckningar av skolarna i Ljusdals kommun.

För mer information kontakta oss på Trux direkt, info@trux.se
eller 0651-76 85 80.