skogsmaskin2014

Trux åker till Karlskoga.
I år firar vi nationaldagen i Karlskoga genom att delta i Skogsmaskindagarna. Anders Larsson och Mikael Svensk kommer att ställa upp Trux-trailern i Skogstransportavdelningens vänstra sida. Välkommen att träffa oss där den 6:e och 7:e juni.

För mer information kontakta oss på Trux direkt, info@trux.se
eller 0651-76 85 80.