undantag2017

Godkända produkter från Trux.
Här kan ni ladda ner det senaste undantaget från Transportstyrelsens föreskrifter att våra produkter Trux Highway, Trux Offroad, Trux X-light och Trux Lyktramp får förses och brukas samt godkännas vid besiktning. Du som har undantaget utskrivet sedan tidigare bör göra det igen då det här medgivandet räcker till år 2018.

Skriv ut PDF:en och ha med det i fordonet för eventuella fordonskontroller:
Undantag från Transportstyrelsens föreskrifter 2010:2
Gäller till och med 2017-12-31.

För mer information kontakta oss på Trux direkt, info@trux.se
eller 010-483 89 90.