Det som en gång började som ett enkelt ”älgstaket” för företaget Trux, har idag vuxit till ett brett sortiment av säkerhets- och stylingutrustning för tunga lastbilar.
– Idén kom från början av en åkare som hade ledsnat på alla frontskador vid viltolyckor. Han hade sett ett frontskydd i Australien och frågade Axel Sandstedt, ägare av Exte, världsledande på lastförankring i aluminium, om inte de kunde ta fram ett frontskydd för svenska marknaden, säger Hasse Olsson, platschef på Trux.

Detta var i början av 80-talet, den explosionsartade ökningen av älgstammen var ett faktum och viltolyckorna var ett dagligt inslag i åkarnas vardag. Många chaufförer blev ståendes i timmar ute i skogarna när kylaren gått sönder efter en älgolycka.
– När en timmerbil krockar med vilt är det sällan något mer än små skador på lastbilen. Man väjer inte för en älg när man kommer med 60 ton lastbil. Däremot kunde man ha otur att exempelvis kylaren sprack, då blev man ändå stående och försäkringsbolagen blev allt mer olyckliga.
Exte nappade på idéen och tog fram ett frontskydd i aluminium för att spara vikt mot för att tillverka i stål. Men Trafiksäkerhetsverket tyckte annorlunda. De ansåg att frontskyddet var farligt och mer skadligt för oskyddade trafikanter så de beslöt att förbjuda frontskydden. Men skam den som ger sig!
– Trux framlidne grundare Axel Sandstedt var säker på sin sak, frontskydden gav större säkerhet, och tillsammans med Chalmers tekniska högskola i Göteborg lyckades man bevisa att distansmonterade frontskydd i aluminium faktiskt var till fördel vid krock och även stötdämpande. Transportstyrelsen fick ge sig och Trux erhöll dispens från den nybildade lagen, berättar Hasse Olsson.

1986 sålde Axel Sandstedt Exte och startade Trux. Ända fram till 1999 var bolaget familjeägt men då köptes Trux av Mekanotjänst. Genom åren har företaget huserat i en liten glesbygd i Färila i fagra Hälsingland men 2001 flyttades verksamheten mer centralt till Ljusdal. Idag finner man Trux frontskydd på hela europeiska marknaden och ända ned till Tanzania i Afrika.
– Tack vare samarbeten med Volvo och Scania så monteras våra frontskydd även i Brasilien och Kina, säger Hasse Olsson.
Även om frontskydden kom att bli en succé så tog Trux även fram bågar i aluminium för montering av extraljus och även en del rena stylingprodukter.
– Tidigare bultade åkarna fast sina extraljus direkt i taket med resultat att taket till sist läckte in vatten. Med våra bågar använder man bilens egna infästningar och får en mer stabil och säker montering utan åverkan på lastbilen i övrigt, säger Hasse Olsson.

Men förutom att Trux är ledande i Norden med sina produkter, så bidrar man även med utveckling av industrin i bygden de verkar i. Trux skapar åtskilliga arbetstillfällen genom att använda sig av lokala entreprenörer för bearbetning av produkterna.
– Vi ser ljust på framtiden! Konkurrensen hårdnar, många tillverkar frontskydd idag men vi är näst intill ensamma på att tillverka dem i aluminium och varumärket står sig starkt. 30 år i branschen ger stabilitet och erfarenhet, kunderna vet att de får kvalitet när de investerar i våra produkter!

Trux AB är marknadsledare i Europa inom området frontmonterad säkerhetsutrustning för tunga lastbilar. Företaget grundades 1986 och de fem största enskilda marknaderna är för närvarande Sverige, Norge, Tyskland, England och Holland.
Trux AB ligger i Ljusdal i det natursköna Hälsingland, mitt i Sverige och ingår i Mekanotjänst Holding AB.