– Extendokoncernen köper Trux AB, säger Kjell Jonsson, ägare till Extendokoncernen och Christer Fransson, ägare till Trux i en gemensam kommentar. Affären är klar och övertagandet sker i månadsskiftet oktober/november 2016.

Trux AB är marknadsledande i Europa och har ett brett sortiment av säkerhets- och stylingutrustning, bland annat frontskydd för montering på tunga lastbilar.
– Jag ser stora synergieffekter för ExTe, som ingår i Extendokoncernen, och Trux. Båda företagen är ledande i sina branscher och båda har starkt fokus på produkter som bidrar till ökad säkerhet vid tunga transporter, förklarar Kjell Jonsson. ExTe är världsledande när det gäller timmerbankar och automatiska spännare för virkestransporter på landsväg och järnväg. Trux levererar sina produkter till alla typer av tunga transportfordon.
– I det avseendet har vi en betydligt större marknadspotential än ExTe, av den enkla anledningen att det finns många gånger fler tunga fordon som transporterar annat än virke, konstaterar Christer Fransson. Jag är väldigt nöjd med den här lösningen som även innebär att företaget blir kvar på orten, fortsätter han.

I Trux breda sortiment är det framför allt frontskydden som sticker ut. Vid en viltkollision blir skadorna på fordonet betydligt lindrigare än utan skydd. Det här har försäkringsbolag tagit fasta på och rabatterar självrisken om frontskydd finns på fordonet.

Både ExTe och Trux är stabila företag, och väl kända på marknaden för hög produktkvalitet, snygg design och väl utvecklad förmåga till unika kundanpassningar.
– För mig känns det här lite speciellt, eftersom jag faktiskt var med i produktvecklingen när Trux etablerades i mitten av 1980-talet. Cirkeln är på ett sätt sluten, säger Kjell Jonsson.
– Min ambition är självklart att Trux ska fortsätta att utvecklas positivt. Idag har Trux sina största marknader i Norden och Tyskland. Vi kommer att kunna använda ExTes återförsäljare över hela världen för Trux produkter.

För ytterligare information:
Kjell Jonsson, VD Extendo: 0651-17500
kjell.jonsson@extendo.se
Hasse Olsson, platschef Trux: 010-483 89 70
hasse.olsson@trux.se