Trux har nu klarat uppgraderingen mot de nya högre kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Det visar att vi jobbar på ett riskbaserat sätt och ständigt förbättrar oss.
Läs vidare här ISO 14001:2015 | ISO 9001:2015 | OHSAS 18001:2007.