I dessa oroliga tider arbetar vi på Trux vidare efter de råd Folkhälsomyndigheten ger. Ordermottagning, produktion och leverans fortskrider som vanligt, fast med lägre bemanning. Vår ambition är att ni kunder inte ska märka någon skillnad, men vi vill påpeka att det kan finnas risk för att leveranstiden blir något längre.