Behöver du mer ljus vid lastning, lossning och kranmanövrering? Med Trux bakre Top-Bars kan du fästa en rad olika arbetsbelysningar som passar dig och ditt arbete.