Det är inga större krångligheter att montera en Trux Top-Bar (G24-2) på din Scania, Mikael visar hur du ska gå tillväga.