Peter monterar en Trux Sidebar på en Scania, ett lysande sätt att pryda ekipagets långsidor.