Trux hade en bra start på 2021 med en stark orderingång och 2022 har börjat ännu bättre. Vecka två blev Trux fjärde bästa vecka på 36 år.
– Det är enormt starka fem första veckor och vi ser ljust på framtiden, säger Ulf Göransson, platschef på Trux.

Anledningen till den goda starten är en jämn ström på orderingången och en mix av både frontskydd och toppbågar. Störst efterfrågan har det varit i Sverige och Norge, tätt följt av Tyskland och Holland.
– Nu ska vi fortsätta trumma mot visionen vi har satt för 2025 och med det har vi satt ett tufft mål redan 2022. Så det här är en jättebra start och en rolig första månad på året, säger Ulf Göransson.