TRUX UNIKA UTBYTESSYSTEM

Kortare stillestånd
Med Trux frontskydd minskar skadorna och ersättningarna kan hållas nere. Dessutom har vi ett väl utvecklat utbytessystem som gör det snabbare att byta ut det skadade frontskyddet. Efter en skada skickar vi omgående ett utbytes-frontskydd som ersätter det skadade. Bara Trux har detta utbytessystem!
Trux utbytessystem gäller endast i Sverige.

FÖRSÄKRINGSFÖRDELAR

Säkerhet som lönar sig
Lastbilar med Trux frontskydd får rabatt på självrisken vid viltkollisioner. Den rabatten ges av alla svenska försäkringsbolag. Vissa bolag ger även rabatt vid andra kollisioner där frontskyddet haft en ”kostnadsdämpande effekt”.
Kolla hur det ser ut hos ditt försäkringsbolag!
Erfarenheten visar att lastbilar med Trux frontskydd får lägre skadekostnader och inga, eller relativt korta stillestånd i samband med kollisioner eller andra olyckor.