EKLUNDS ÅKERI

”Vi levererar trygghet”
För Eklunds åkeri är Trygghet viktigt, så att de kan fokusera på att hålla sina leveranskvoter gentemot kund. För dem är det viktigt att lastbilarna rullar på vägarna, utan oplanerade stopp. Trux har förmånen att leverera Trygghet i form av frontskydd till Eklunds åkeri – så att de kan hålla vad de lovar.