TRUX HIGHWAY

Frontskyddet är utvecklat för att ge dig ökad säkerhet och skydda bilens utsatta delar. Erfarenheten visar att Trux frontskydd effektivt reducerar skadeverkningarna, även vid mycket kraftiga kollisioner. Med den nedre bågens låga profil fungerar den även som ett trafiksäkert underkörningsskydd och ger din bil ett personligt utseende med attityd..