Trux AB tar kliv i ytterligare expansion av sin verksamhet i Tyskland. Som en del av denna satsning har Trux rekryterat Carsten Plobner, en erfaren arbetsledare med djup förståelse för framför allt den tyska marknaden.

Plobner kommer att spela en nyckelroll i företagets tillväxtambitioner. Med sin breda erfarenhet från Tyskland och passion för branschen är Plobner idealiskt positionerad för att driva Trux tillväxt på dessa områden.

– I min tidigare roll fokuserade jag på produktutveckling och materialförvaltning. Nu ser jag fram emot att driva försäljningen av Trux innovativa produkter i Tyskland, säger Plobner. 

Han betonar potentialen och de unika utmaningarna i den tyska marknaden samt möjligheterna med tanke på att 60 000 nya lastbilar registreras i Tyskland årligen.

I samband med Trux expansion i Tyskland kommer Carsten Plobner att nära samarbeta med Jumbo-Fischer, en viktig återförsäljare för Trux i Tyskland. Detta samarbete syftar till att förstärka kundrelationerna och öka marknadsandelen. Genom att kombinera Jumbo-Fischers lokala expertis med Plobners försäljningskompetens, strävar de efter att föra Trux kvalitetsprodukter närmare kunderna och skapa mervärde.

Trux strategi för tillväxt i Tyskland inkluderar inte bara att introducera sina produkter, utan även att bygga långvariga kundrelationer och nätverk. Plobner understryker vikten av att förstå den tyska affärskulturen och anpassa sig till lokala behov och förväntningar.

– Att bygga starka och varaktiga relationer med tyska kunder och distributörer är nyckeln till framgång, tillägger han.

– Med Carsten Plobners anslutning och hans unika perspektiv på den tyska marknaden, ser Trux fram emot en framgångsrik expansion och en starkare närvaro i Europa. Carstens erfarenhet och kunskap är ovärderlig för vår tillväxtstrategi. Vi är övertygade om att hans bidrag kommer att leda oss till nya framgångar, säger Ulf Göransson, platschef på Trux AB.